Wymagania dotyczące opakowań produktów wysyłanych do magazynów Amazon (FBA)

opakowania produktów AMAZON Makinta
Jakie opakowania produktów wybrać? Jak  w przypadku czegokolwiek na Amazon, trzeba zawsze grać według zasad! Istnieją pewne rzeczy, które są nie do zaakceptowania, nawet jeśli uważasz, że jest inaczej.
Oto, co musisz wiedzieć o opakowaniach dla twoich produktów, które chcesz wysłać do magazynów Amazon.
Wymagania dotyczące opakowań produktów i przygotowania do wysyłki.

Dowiedz się o ogólnych wymaganiach dotyczących przygotowania do wysyłki Twoich zapasów do centrów  Amazon. A także o konkretnych kategoriach produktów, które wymagają specjalistycznego przygotowania.

Przed wysłaniem produktów do centrów wysyłkowych ważne jest, aby wiedzieć, co jest odpowiednie dla procesu Fulfillment by Amazon (FBA), a co nie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ograniczeniami dotyczącymi produktów FBA oraz wymaganiami dotyczącymi wysyłki do magazynów Amazon.

Ostrzeżenie: Niezastosowanie się do wymogów FBA w zakresie przygotowania produktów, wymogów bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących produktów może skutkować:

 • odmową,
 • usunięciem lub
 • zwrotem zapasów w momencie odbioru w centrum Amazon,
 • zablokowaniem przyszłych wysyłek do centrów Amazon,
 • opłatami za przygotowanie lub niezgodność,
 • zawieszeniem przywilejów sprzedaży lub
 • nawet grzywnami.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Wymagania dotyczące opakowań

Ostrzeżenie: Produkt należący do wielu kategorii musi być przygotowany zgodnie z wszystkimi obowiązującymi typami prep. Na przykład, jeśli sprzedajesz butelki z balsamem do ciała i kremem do twarzy jako zestaw, obie części muszą spełniać wymagania wstępne dla produktów płynnych i muszą być oznakowane naklejką “Sprzedawane jako zestaw”.

Postępuj zgodnie z tymi ogólnymi wymogami, gdy wysyłasz produkty do magazynów Amazon. Niektóre produkty mają inne specyficzne wymagania. Pamiętaj, że Amazon może odmówić, zwrócić lub przepakować dowolny produkt dostarczony do centrum z nieodpowiednimi lub niezgodnymi opakowaniami na koszt klienta.

 • Każdy FNSKU używany na produkcie musi być unikalny i musi odpowiadać jednemu unikalnemu produktowi. Na przykład, każdy rodzaj asortymentu, taki jak rozmiar lub kolor, musi mieć inny FNSKU.
 • Każda jednostka musi posiadać zewnętrzny skanowalny kod kreskowy lub etykietę (zawierającą skanowalny kod kreskowy i odpowiednie numery do odczytu), która jestj łatwo dostępna. Więcej informacji można znaleźć w wymaganiach dotyczących kodów kreskowych produktów FBA.
 • Usuń, zakryj lub uniemożliwiaj skanowanie jakichkolwiek istniejących kodów kreskowych znajdujących się na zewnątrz pudełek wysyłkowych. Na przykład przykryj istniejące kody kreskowe nieprzezroczystą taśmą lub użyj czarnego markera, aby uniemożliwić skanowanie kodu kreskowego. Zapobiega to przypadkowemu zeskanowaniu nieprawidłowego kodu kreskowego podczas procesu odbioru.
Produkty luzem

Każdy produkt, w tym zestawy wielotomowych książek, musi być zapakowany w jednym, bezpiecznym opakowaniu.

 • Amazon nie akceptuje produktów, które wymagałyby od pracowników Amazon montażu wielu elementów (na przykład roweru, w których kierownica i koła są oddzielone, ale sprzedawane jako całość).
 • Produkty, które nie są zawarte w bezpiecznym opakowaniu, takie jak luźne rękawiczki lub woreczki, muszą być zapakowane lub zabezpieczone taśmą nieprzylepną lub taśmą, którą łatwo zdjąć.
 • Obuwie, niezależnie od materiału, musi być pakowane w pudełka na buty, lub w worki polietylenowe (z ostrzeżeniem o możliwości uduszenia się).

Obejrzyj ten krótki film wideo, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować produkty do wysyłki i przechowywania w centrach Amazon:

Zestawy

Produkty, które są zestawami (np. zestaw czekolad składający się z dwudzestu unikalnych tabliczek, sprzedawanych jako jedna jednostka) należy oznaczyć jako zestawy na ich opakowaniu. Do jednostki należy dodać etykietę, która wyraźnie określa, że produkty mają być odbierane i sprzedawane jako jeden egzemplarz. Na przykład: ” Sold as set ” (Sprzedawane jako zestaw), “Ready to ship” (Gotowe do wysyłki) lub “This is a set. Do not separate.” (Jest to zestaw. Nie rozdzielać).

Obejrzyj ten krótki film wideo, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować produkty do wysyłki i przechowywania w centrach Amazon:

Produkt w pudełku

Pudełko:

 • musi być sześciokątne;
 • musi mieć otwory lub pokrywę, która sama w sobie nie otworzy się łatwo. Jeśli pudełko można łatwo otworzyć na własną rękę, należy użyć taśmy, kleju lub zszywek, aby je zamknąć;
 • nie może się zapaść, gdy na którąkolwiek ze stron jest wywierany średni nacisk;
 • jeśli pudełko ma perforowane boki lub otwory, produkt musi przejść test upadku z wysokości 90 cm, składający się z jednego upadku z każdej strony i jednego upadku na róg opakowania. Jeżeli produkt nie przejdzie próby upadku, należy umieścić go w torbie polietylenowej (z ostrzeżeniem przed możliwością uduszenia).

Obejrzyj ten krótki film wideo, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować produkty do wysyłki i przechowywania w centrach Amazon oraz na czym polega “test upadku”:

Produkty w torebkach polietylenowych

Woreczki polietylenowe używane do ochrony produktów muszą spełniać następujące wymagania:

 • Worki polietylenowe z 5-calowym otworem lub większe (mierzone przy płaskiej powierzchni) muszą posiadać ostrzeżenie o możliwości uduszenia, wydrukowane na worku lub dołączone jako etykieta. Niezastosowanie ostrzeżenia o możliwości uduszenia może prowadzić do ponownego zapakowania przedmiotów.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia się, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. Nie używaj tej torby w łóżeczkach, łóżkach, wózkach lub kojcach. Ta torba nie jest zabawką (To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages, or playpens. This bag is not a toy).

 • Ostrzeżenie powinno być wydrukowane lub umieszczone w widocznym miejscu i w czytelnym rozmiarze czcionki odpowiadającym rozmiarowi torby.
 • Rozmiar druku tego ostrzeżenia powinien być zgodny z poniższą tabelą:
Całkowita długość plus szerokość torebki Minimalny rozmiar druku
152.4 cm lub więcej 24 pt
101.6 – 149.86 cm 18 pt
76.2 to 99.06 cm 14 pt
mniej niż  73.66 cm 10 pt
 • Grubość woreczka musi wynosić co najmniej 1,5 milimetra.
 • Torebka polietylenowa musi być przezroczysta.
 • Torebka polietylenowa musi mieć kod kreskowy (UPC, EAN itp.) lub etykietę X00, która może być zeskanowana przez worek. Lub powinna mieć etykietę X00- lub ASIN na zewnętrznej stronie woreczka.
 • Woreczki polietylenowe muszą być całkowicie zapieczętowane.
 • Torebki polietylenowe lub folia termokurczliwa nie mogą wystawać więcej niż 7,62 cm poza wymiary produktu.

Ostrzeżenie: Produkty o silnym zapachu (takie jak świece, kadzideła lub przysmaki dla psów) muszą być zapieczętowane lub zapakowane, aby zapobiec wchłanianiu zapachu przez inne produkty.

Produkty w opakowaniach zbiorczych
 • Wszystkie produkty w kartonie zbiorczym muszą mieć odpowiadające SKU i stan oraz muszą być zapakowane razem przez producenta.
 • Wszystkie pudełka z tym samym produktem muszą zawierać równe ilości tego produktu w każdym pudełku. Na przykład opakowanie jednostkowe po 24 sztuki musi zawsze zawierać 24 sztuki.
 • Limit opakowania jednostkowego wynosi 150 sztuk w kartonie.
 • Podczas odbioru tego typu przesyłki, centrum Amazon skanuje jedną jednostkę z pudełka, a pudełko jest umieszczane w magazynie. Nie ma potrzeby skanowania każdej jednostki, ponieważ wszystkie są takie same.
 • W niektórych przypadkach producent lub dystrybutor może zapakować więcej niż jedno opakowanie jednostkowe do większego pudełka zwanego kartonem głównym. Kartony zbiorcze nie kwalifikują się jako opakowanie jednostkowe i dlatego należy je rozdzielić na odpowiednim poziomie opakowania jednostkowego.

Obejrzyj ten krótki film wideo, aby dowiedzieć się, jak przygotować produkty do wysyłki i przechowywania w centrach Amazon:

Ostrzeżenie: W przypadku elementów pakowanych w opakowania zbiorcze należy usunąć lub zakryć dowolny skanowalny kod kreskowy z opakowania. Tylko jednostki znajdujące się w pudełku mogą mieć skanowalne kody kreskowe.

Terminy ważności
 • Produkty, które tracą ważność, muszą zawierać datę ważności na opakowaniu zbiorczym z 36- punktową lub większą czcionką oraz na poszczególnych jednostkach. Same numery partii są niewystarczające.

Daty ważności muszą być wyświetlane w formacie MM-DD-YYYYYY (miesiąc, dzień, rok)  lub MM-YYYYY (miesiąc, dzień, rok). Jeśli data ważności jest drukowana w innym formacie, należy zastosować naklejkę w odpowiednim formacie, obejmującą pierwotną datę ważności.

 • Produkty, które tracą ważność i znajdują się w opakowaniach wymagających dodatkowego przygotowania, takich jak szklane słoiki lub butelki, muszą być przygotowane w celu zapewnienia, że data ważności jest dostępna dla pracowników Amazon podczas procesu odbioru.
 • Więcej informacji na temat wymagań dotyczących produktów z datą ważności, patrz Wykaz FBA z datą ważności.

Obejrzyj ten krótki film wideo, aby dowiedzieć się, jak przygotować produkty do wysyłki i przechowywania w centrach realizacji zamówień w Amazon:

Materiały marketingowe

Amazon nie będzie akceptować materiałów marketingowych na opakowaniu. Zatem nie umieszczaj takich materiałów jak etykiety z cenami wstępnymi, broszury, metki cenowe lub inne etykiety spoza wymagań Amazon.

Bezpieczeństwo

Podczas pakowania produktów należy stosować noże ochronne z zakrytymi ostrzami. Zapobiega to przypadkowemu pozostawieniu ostrych przedmiotów, takich jak ostrza, w pudełkach i potencjalnemu zranieniu pracownika Amazon lub klienta Amazon.

Tutaj dowiesz się jak zrobić zdjęcia opakowań i produktów aby zwiększyć sprzedaż na Amazon.

A już wkrótce powiemy Wam jakie opakowania sprzedają produkty na Amazon!

POWODZENIA!

Jeżeli chcesz powierzyć tworzenie konta specjalistkom, skontaktuj się z Makinta.

1262 słów w 6 minut!