BREXIT a sprzedaż na Amazon

brexit amazon

Co oznacza BREXIT dla sprzedaży na Amazon?!

Zostało już tylko niewiele ponad 60 dni do Brexitu. – Jesteście gotowi?!

Od 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania oficjalnie nie należy do UE. Oczywiście jeszcze obowiązuje okres przejściowy do czasu, aż zmiany faktycznie wejdą w życie. Po 31 grudnia 2020 r. okres przejściowy zakończy się, a Wielka Brytania będzie traktowana jako kraj spoza UE. Od tego pomentu nie będą już obowiązywały przepisy i regulacje obowiązujące obecnie w zakresie przepływu towarów i usług.

 

Co oznacza Brexit dla sprzedawców z Amazon?

Opuszczenie przez Wielką Brytanię Jednolitego Rynku i Unii Celnej UE już w 2021 r. będzie miało wpływ na sprzedawców Amazon. Bardzo ważne jest aby odpowiednio przygotować się na te zmiany.

 

Dla użytkowników FBA (Fulfilment by Amazon)

Amazon zmieni sposób działania w związku z nową granicą celną między Zjednoczonym Królestwem a UE.

Jeśli korzystacie z FBA, powinniście pamiętać o następujących zmianach i terminach.

14.11.2020

Wycofanie zapasów (Inventory Removal Orders) w przypadku zamówień transgranicznych zostanie wstrzymane. Oznacza to tyle, że niemożliwe będzie:

  • wycofanie zapasów z brytyjskich centrów realizacji zamówień na adresy w UE oraz
  • wycofanie zapasów z centrów realizacji zamówień na terenie EU na adresy w Wielkiej Brytanii.

Amazon będzie realizował wszelkie zlecenia wycofania zapasów sporządzone przed tą datą do dnia 31 grudnia 2020 r. Oraz, w zwykły sposób będzie przyjmował lokalne wnioski o usunięcie inwentarza  (tj. w UK lub w regionie UE).

 

18.12.2020

Między Wielką Brytanią a UE zatrzymane zostaną transfery inwentarza w ramach Pan-European FBA.

Aby utrzymać poziom zapasów, sprzedawcy będą musieli wysyłać zapasy do centrów realizacji zamówień w Wielkiej Brytanii i UE. Inwentarz Pan-European FBA, który został już umieszczony w UE przed 18 grudnia, będzie wykorzystywany do realizacji zamówień UE. Inwentarz Pan-European FBA w Wielkiej Brytanii będzie w dalszym ciągu realizował zamówienia brytyjskie. Przekazywanie produktów Pan-European w ramach FBA będzie kontynuowane jak zwykle w regionie UE.

21.12.2020

Transgraniczna realizacja zamówień za pośrednictwem EFN (Europejskiej Sieci Realizacji Zamówień) oraz Pan-European FBA będzie stopniowo likwidowana. Zakończy się w całości w poniedziałek 28 grudnia.

Aby utrzymać sprzedaż w Europie, sprzedawcy Amazon będą musieli wysyłać produkty do centrów realizacji zamówień w Wielkiej Brytanii i UE.

31.12.2020

Koniec okresu przejściowego między Wielką Brytanią a UE.

O ile nie zostanie osiągnięte porozumienie, od 1 stycznia 2021 r. istnieć będzie granica celna między Wielką Brytanią a UE.

Sprzedawcy wysyłający towary spoza Europy (z Chiny czy USA) do magazynów Amazon mogą napotkać niewielkie problemy, ponieważ towary te przekroczą granicę celną. Na szczęście same procesy nie powinny się zmienić w Wielkiej Brytanii i w UE.

 

Dla użytkowników MFN (Merchant Fulfilled Network)

Realizowane przez Sprzedającego zamówienia (w przypadku gdy Sprzedający korzysta z zewnętrznego przewoźnika) mogą być nadal realizowane przez granicę UK-UE. Obowiązkiem Sprzedającego będzie zapewnienie, że wszystkie cła i taryfy są opłacane przed dostawą do klienta.

W przypadku sprzedaży z Wielkiej Brytanii lub UE, w celu realizacji zamówień przez granicę UK-EU, sprzedający powinni rozważyć podział zapasów i wysłanie ich do centrum realizacji w Wielkiej Brytanii i UE, tak aby po obu stronach nowej granicy celnej zapasy były wystarczające.

Polecamy rozmowę z przewoźnikami w celu ustalenia, w jaki sposób będą oni zarządzać przepływem towarów przez granicę między Zjednoczonym Królestwem a UE od 1 stycznia 2021 r.

 

Przygotuj się na Brexit!

Jeśli sprzedajecie na Amazon między UE a Wielką Brytanią, to Brexit jest nowym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć. Nowe przepisy i wymogi będą skrupulatnie egzekwowane, a Wy musicie przygotować swoją firmę do zminimalizowania skutków Brexitu.

W związku z tym i zgodnie z wytycznymi Amazon, sprzedawcy powinni planować swoje działania z wyprzedzeniem i przenieść lub podzielić swoje zapasy, wysyłając je do centrum realizacji zamówień w Wielkiej Brytanii i UE, tak aby po obu stronach nowej granicy celnej były wystarczające zapasy. Może to wymagać przesłania produktów przez nową granicę celną między Wielką Brytanią a UE, co może mieć wpływ na wysokość podatku VAT.

 

Rejestracja VAT

Numer VAT będzie wymagany w kraju, w którym towary są przechowywane. Skontaktujcie się ze swoim doradcą podatkowym/księgowym w celu jak najszybszego uzyskania oceny sytuacji, aby uniknąć przyszłych komplikacji!

Przeczytaj  o fakturach VAT Amazon oraz stawkach podatku VAT w UE.

Numer EORI

Poza rejestracją VAT, jeśli Wasza firma zajmuje się importem lub eksportem towarów fizycznych do UE lub Wielkiej Brytanii, istnieje możliwość, że od 1 stycznia 2021 r. będziecie potrzebowali nowego numeru EORI. Zapewni to Wam możliwość kontynuowania działalności, co pozwoli uniknąć kosztów i opóźnień w odprawie celnej.

 

Przedstawiciel podatkowy

Przedstawiciel podatkowy będzie kolejną kwestią, którą należy się zająć przed Brexitem.

Niektóre kraje wymagają od przedsiębiorstw spoza UE wyznaczenia przedstawiciela ds. podatku VAT. Ponadto, tylko określone firmy, które spełniają rygorystyczne wymogi i są zatwierdzone przez lokalne władze podatkowe, mogą być mianowane na przedstawicieli podatkowych. 

 

Raportowanie VAT

Kiedy Wielka Brytania opuści jednolity rynek UE w styczniu 2021 r., zmianie ulegnie również kwestia sprawozdawczości VAT. W zależności od przedsiębiorstwa, niektóre sprawozdania nie będą już obowiązywały i pojawią się nowe. Dokładna ocena Waszej sytuacji będzie miała kluczowe znaczenie dla prawidłowego stosowania przepisów dotyczących przywozu i wywozu. Będzie to miało bezpośredni wpływ nie tylko na wymogi dotyczące podatku VAT i należności celnych oraz deklaracji, ale także na fizyczne przemieszczanie towarów. Pamiętajcie, że kluczowyą kwestią jest zgodność działań z przepisami VAT Post-Brexit. Nie wahajcie się skontaktować z księgowymi, aby uzyskać więcej informacji.

Przeczytaj o  Amazon FBA – opcje sprzedaży a podatki VAT.

Inne kwestie niezwiązane z podatkiem VAT

Licencje i zaświadczenia

Powinniście również potwierdzić, czy potrzebujecie licencji, certyfikatów lub zezwoleń od właścicieli praw własności intelektualnej, aby przewieźć swoje towary przez granicę.

 

Dostarczenie dokumentów odprawy celnej

Musicie  zdecydować, w jaki sposób chcecie dokonać zgłoszenia celnego. Może warto się zastanowić nad zatrudnieniem dedykowanej osoby lub firmy do obsługi celnej.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z ekspertkami Makinta już dziś!

875 słów w 4 minuty i 22 sekundy